arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier
IMG_9454b

Van feest naar uitvaart

Ruim twintig jaar heb ik op Maria Roepaan en later Saamvliet en Vizier voor mensen met een verstandelijke beperking activiteiten georganiseerd. Kermis, sinterklaas, zeskamp, disco-, film-, bingo-avonden, carnaval, playbackshow, wandelmarsen, etc.  De voorbereidingstijd was meestal ruim voldoende om muziek, ruimte, aankleding, horeca, medewerkers en nog veel meer te regelen.

Deze tijd ligt al weer 13 jaar achter mij, maar ook nu heb ik elke week nog steeds een activiteit, of zelfs meer dan één, waarvoor ik afspraken moet maken met de locatie, muziek uitzoek, toespraken schrijf, andere teksten zoek, sprekers ondersteun met hun toespraak, powerpoint maak, medewerkers regel, alles goed op elkaar moet afstemmen.

En dat binnen twee, drie dagen.

Ik ben ceremonieleider bij afscheid en verzorg afscheidsvieringen na overlijden. Dit volgens de wens van de overledene, in samenspraak met zij die achterblijven, in samenwerking met de uitvaartonderneming en locatie waar het afscheid plaats vind.

Omdat er meestal niets of heel weinig van te voren is vastgelegd, moet binnen korte tijd veel geregeld en afgesproken worden:

Wat doen we? Wie doet dat en hoe doen we het? De toespraken, de muziek, de foto’s, de handelingen.

Doel is om samen op een mooie en passende wijze afscheid te nemen van iemand die ons dierbaar was. Een afscheid waar mensen tevreden op kunnen terugkijken en dat een steun kan zijn in het verdere leven zonder de overledene.

Ceremonieleider bij afscheid, een boeiend beroep, waarin je in korte tijd veel moet regelen, veel beslissingen moet nemen en tegelijkertijd rekening houdt met de emoties van het moment en van de nabestaanden.

Neem direct contact met mij op.