arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier
5318

Ceremonieleider (of zoals de algemene benaming is) Ritueelbegeleider bij afscheid.

Dat ben ik al sinds 2005. Overigens mag iedereen zich ritueelbegeleider, ceremonieleider. uitvaartspreker, uitvaartbegeleider, funerair spreker noemen. Net zoals iedereen zich coach, makelaar of loodgieter mag noemen. Maar wees verstandig en weet wie je wanneer belt…

Ik ben ritueelbegeleider en noem mezelf ceremonieleider. Dat mag ik doen, want ik heb er namelijk voor geleerd én een jarenlange ervaring opgebouwd.

Maar wat is dat dan, ritueelbegeleider?

Het klinkt vaag en zweverig en roept misschien meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Want mensen die mij kennen, weten weet dat ik allesbehalve vaak en zweverig ben.

Ik sta met beide benen op de grond, zeker niet spiritueel, ben concreet en duidelijk, hou van gewone woorden en helemaal niet hoogdravend.

Als ik vertel wat voor werk ik doe, dan zegt men vaak: “Oh, jij doet het praatje, zeg maar?” Dat klopt, ik spreek vaak tijdens de uitvaartdienst. Maar dat is slechts één aspect van mijn werk. Dat is wat je ziet.

Maar het gaat natuurlijk om veel meer dan “een praatje”.

Er is een mens overleden en van die mens nemen we afscheid. Dat is niet niets. Daar willen we woorden aan geven en willen we “iets” doen. En dat “iets”… daar gaat het om. Dat “iets”, dat raakt je omdat je het voelt. Dat geeft betekenis.

Als ceremonieleider / ritueelbegeleider is het de kunst om dat “iets” te vangen. Door in het gesprek met de nabestaanden heel goed te luisteren naar wat gezegd of juist niet gezegd wordt.

Het “iets”, dat kan voor iedereen anders zijn. Maar het kan bijvoorbeeld met woorden, met muziek, met foto’s of met ‘doen”.

Zoals samen de kist de aula indragen. Echt het gewicht voelen van de mens waarvan je afscheid neemt en zo voel je ook het verdriet en de liefde.

Of juist de muziek waar de overledene van hield en nu helemaal past. Het is zijn muziek, daar hield hij van.

Of met trillende handen een kaars aansteken en dan tot rust komen als het lukt om de vlam vol te laten opgloeien.

Ieder mens wordt door iets anders geraakt. Voor mij is het de kunde en kunst om daar tijdens de plechtigheid ruimte voor te geven.

Ruimte maken voor stilte of juist voor geluid. Ruimte om foto’s te kijken, een tekening bij oma neer te leggen. Ruimte te maken voor verdriet, voor troost en voor hoop. Ruimte maken en ervaren wat er gebeurt.

Het mooist zijn de momenten waarin alles samenkomt.

Pas mocht ik de persoonlijke woorden van de echtgenoot aan zijn overleden vrouw voorlezen. Zelf kon hij het niet. Het was een brief in pure en eerlijke woorden. En terwijl zijn woorden uit mijn mond de aula vulden daalde er tegelijkertijd een oorverdovende stilte neer: een stilte waarin iedereen in dezelfde aandacht met elkaar verbonden werd.

En als na de plechtigheid mensen naar mij toekomen en zeggen: ‘u heeft mooi gesproken meneer!”

Dit is het werk dat ik doe en het past helemaal bij mij.

Dus ik draag niet alleen de naam ceremonieleider bij afscheid, maar bén het ook. Al 14 jaar lang!

Neem  contact met mij op.