arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Afscheid nemen op afstand

AFSCHEID NEMEN IN DEZE CORONA TIJD.

HOE KUN JE DAT DOEN?

Nu er bepaald is dat voor een langere tijd, naast alle beperkingen die door de regering zijn afgekondigd, uitvaart- en afscheidsbijeenkomsten maar voor een kleine groep mensen toegankelijk zullen zijn, is het toch mogelijk om op een andere manier afscheid te nemen van een dierbare. Want mensen zullen overlijden en voor hen die achterblijven is het heel waardevol om op een goede wijze afscheid te nemen.

Wellicht kan dat ‘op afstand.’
Daarmee bedoel ik dat wat we ‘normaal’ doen en zeggen in een afscheidsdienst, samengesteld kan worden in een presentatie en deze via internet of op een andere manier, met diegenen die er nu niet bij kunnen zijn, te delen.
De teksten in de vorm van een levensloop, gedichten, herinneringen van (klein)kinderen, de muziek, de foto’s, de dingen die we zouden doen, zoals het aansteken van een kaars en ….

Tiny School heeft als ceremonieleider bij afscheid ruime ervaring in het voorbereiden en voorgaan van afscheidsbijeenkomsten in een crematorium, kerk, uitvaartcentrum, MFC, café of open lucht. Nu die locaties voorlopig niet voor grotere groepen gebruikt mogen worden, kan hij hetgeen er gedaan, gezegd wordt bij een afscheid, de totale afscheidsplechtigheid, in een mooie powerpoint presentatie bundelen en deze kunnen de naasten dan delen met wie zij willen.

Tiny schrijft met de informatie die nabestaanden hem geven een levensverhaal, ontvangt de (ingesproken) tekst van diegene die ook iets wil vertellen, samen wordt de muziek uitgezocht, het passende gedicht gekozen, de foto’s verzameld.
Contacten over en weer tussen de nabestaanden en Tiny verlopen via mail, telefoon, app, post of voordeur. De voorgeschreven regel van 1 ½ meter wordt uiteraard in acht genomen.

Teksten worden door Tiny ingesproken, van de foto’s wordt een mooi beeldverhaal gemaakt, de liedjes zijn te horen, het gedicht wordt getoond.
En dit kan, net als voor een ‘gewoon’ afscheid, binnen enkele dagen gerealiseerd worden.

Op deze wijze is het mogelijk om, weliswaar op afstand, samen met anderen afscheid te nemen en het verdriet met elkaar te delen en zo elkaar tot steun en troost te zijn.

Spreekt u dit aan? Neem dan contact met mij op!!